Manuel J. Perez (xaibot)

father (first thing first), entrepreneur, ruby, js, erlang, as3, web, ios, android

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział