Sergio Canis (SergioCC14)

Mi abuelo picaba carbón en Asturias, yo pico código en Madrid.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy