Jesus Sayar (jsayar)

Ruby on Rails developer. Startup addict. Big techie.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy